top of page

Nā 'Oli
 

Kāko‘o Ko‘olau

Kāko‘o Ko‘olau, a he lau ka makani,

Kumupali a'e a'e, i ka ‘ohu a ka ua,

‘Ākoakoa mai, lāhui paka ua

Mololani, ‘Āpuakea, Kaniko‘oko‘o

Mo‘omo‘o wa‘awa‘a, Kahawai i ke kua

Hua‘ina wai puna, Ho‘omoko i ka lo‘i

Ho‘i mai Hāloa, Kua‘ana kua loa

Ola i ka wai ola, Ola e kua‘āina

 

Oli Kuamo‘o

Iwi o ku‘u iwi… Eō

Koko o ku‘u koko… Eō

Pili ka mo‘o… Ā mau loa

(Repeat three times)

 

Kū Hakipu‘u

Kū Hakipu‘u ka Manawa… Kū!  

 

Oli ‘Ākoakoa

Hiki mai, hiki mai ka lā

Aloha wale ka lā e kau nei

Aia ma lalo o Kawaihoa

I lalo o Kaua‘i o Lehua ē

 

E Ala e

E ala e kahiki e, e ala e kahiki e

E hume ka malo a ‘ai ka ‘ai

E hopu ka lima i ka hoe a hoe a!

 

Oli Komo

E hea i ke kanaka e komo ma loko

E hānai ai ā hewa i ka waha

Eia nō ka uku lā o ka leo

A he leo wale nō ē

Nā ʻAumakua

Nā ʻAumakua mai ka lā hiki a ka lā kau

Mai ka hoʻokuʻi a ka hālāwai

Nā ʻaumakua iā ka hina kua iā ka hina alo

Iā ka ʻākau i ka lani

ʻO kiha i ka lani

ʻOē i ka lani

Nunulu i ka lani

Kāholo i ka lani

Eia ka pulapula a ʻoukou nā ʻōpio o Hakipuʻu

E mālama ʻoukou iā mākou

E ulu i ka lani

E ulu i ka honua

E ulu i ka pae ʻāina o Hawaiʻi

E hō mai i ka ʻike

E hō mai i ka ikaika

E hō mai ke akamai

E hō mai ka maopopo pono

E hō mai i ka ʻike papalua

E hō mai ka mana

     Amama, ua noa

 

Oli Kāhea 

Ua panopano ke ao ākea

Lālauahi ā hiki Moku Lo’e

Pā lauwili ka makani Ulumano

Wili ‘ia i ka pali a’o Lanihuli

Huli au a ‘ike i Keahiakahoe

He hale aloha nō ia ma ka noe

Eia ka pu’unui o waho nei

He anu ē ______ ‘ae

 

I Ola Nō Ke Kino

I ola nō ke kino i ka māʻona o ka ʻōpū

I māʻona nō ka ʻōpū i ke aloha o ka makua.

E pū paʻakai kākou me ka mahalo.

Ua loaʻa hoʻi iā kākou ka ʻai a me ke aloha.

    Amene

bottom of page